OPŠTI USLOVI

OPŠTI USLOVI I ODREDBE ZA KORISNIKE I POSETIOCE PLATFORME

WWW.QUESTOUR-PROJECT.EU

 1. Opšte informacije

      1. Sajt

Ovi Opšti uslovi I odredbe se odnose na sajt www.questour-project.eu u daljem tekstu „sajt “ ili „platforma“.

Platforma je razvijena po narudžbini Nacionalnog turističkog klastera, „Bugarski vodič“, a sadržaj objavljen na njima - od odgovarajućeg partnera u okviru projekta „QuesTour - Valorizacija i kapitalizacija neistraženih turističkih kulturnih i istorijskih ruta na pograničnom regionu Bugarska-Srbija ”, broj ugovora RD-02-29-59/14.04.2020, ref. broj: CB007.2.13.225, finansiran od strane Interreg-IPA CBC programa Bugarska-Srbija 2014-2020.

 1. Partneri

Nacionalni turistički klaster "Bugarski vodič", neprofitno udruženje, osnovano prema zakonima Bugarske, sa sedištem u gradu Sofiji, ("NTC").

 Opština Vraca, Bugarska.

ENECA - Udruženje ekonomskih stručnjaka, neprofitno udruženje, osnovano prema zakonima Srbije, sa sedištem u gradu Nišu („ENECA“).

 1. Naš Kontakt

 Težimo dijalogu i aktivnoj saradnji sa našim korisnicima. Ako imate komentare, sugestije ili primedbe, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu: questour@bg-guide.org

 

 1. Prihvatanje Opštih uslova. Izjave korisnika i posetilaca

 

 1. Prihvatanje Opštih uslova i odredbi

Posetom Sajta ili njegovog mikrosajta, uključujući i referencu putem direktnog linka, kao i korišćenjem bilo kog proizvoda, softvera, podataka, kanala i/ili drugih funkcija ili usluga koje sajt pruža sa ili preko sajta, Vi („Korisnik“) dajete izričitu, neopozivu i bezuslovnu saglasnost sa prisutnim Opštim uslovima za korisnike i posetioce sajta („Opšti uslovi i odredbe“) uključujući, ali ne ograničavajući se na:

• Pravila za korišćenje sajta

• Politiku zaštite ličnih podataka i poverljivosti

 • Politiku zaštite autorskih i srodnih prava i druge intelektualne i industrijske svojine. Ugovor o licenci, Uslovi korišćenja sadržaja

 • Pravila zajednice, itd.

Ako se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovih Opštih uslova i odredbi, kao i sa bilo kojom od gore navedenih politika, uslova i pravila, molimo vas da odmah prestanete da koristite sajt i sve funkcije i usluge koje se na njemu nude.

 1. Izjave korisnika i posetioca

Posetom Sajta ili njegovom mikrosajtu, uključujući referencu putem direktnog linka, kao i upotrebom bilo kog proizvoda, softvera, podataka i / ili drugih karakteristika ili usluga koje sajt pruža, sa ili putem Internet stranice sajta, izričito, neopozivo i bezuslovno izjavljujete da:

• imate 14 godina ili više, i ako ste mlađi od 18 godina, da koristite sajt uz saglasnost roditelja ili staratelja koji je upoznat sa karakteristikama sajta i njegovim sadržajem;

 • upoznati ste i izričito se slažete sa ovim Opštim uslovima i odredbama, uključujući Politiku o zaštiti ličnih podataka i poverljivosti,

 • poštovaćete Pravila zajednice i Politiku zaštite autorskih i srodnih prava i druge intelektualne i industrijske svojine i uslove objavljivanja i korišćenja sadržaja,

 

 1. Korisnici Sajta. Nalozi

 

 1. Korišćenje sajta

Korisnici sajta su sva fizička i / ili pravna lica koja posete ili naiđu na sajt ili bilo koji od mikrosajtova, uključujući referencu putem direktnog linka, i putem korišćenja bilo kog proizvoda, softvera, podataka, kanala i / ili drugih karakteristika ili usluge koje pruža sajt ili Internet stranica sajta.

 1. Starosna ograničenja

Fizička lica, korisnici sajta mogu biti samo osobe starije od 18 godina. Sajt mogu da koriste osobe najmanje 14 godina starosti, ali samo uz znanje i saglasnost njihovog roditelja ili staratelja koji se slaže sa ovim Opštim uslovima I odredbama. Lica mlađa od 14 godina ne mogu da koriste sajt.

       3.  Registracija i otvaranje naloga

Da biste pristupili određenim funkcijama sajta, morate da otvorite svoj nalog.

Prilikom otvaranja naloga morate pružiti istinite, tačne i potpune podatke o sebi. Korisnici ne mogu da koriste tuđi nalog bez dozvole, niti mogu da daju lažne ili netačne informacije niti da se predstavljaju kao drugi.

Moguće je da se registrujete na sajt preko naloga sa druge društvene mreže ili sličnog sajta, kao što su Facebook, Google itd. U ovom slučaju pravila za podešavanje i korišćenje naloga važe po analogiji.

Pri registraciji na Sajtu, korisnici biraju korisničko ime i lozinku, popunjavaju e-mail adresu i druge podatke o sebi, pored toga, imaju mogućnost da navedu dodatne informacije o sebi, svojim interesovanjima, preferencama itd. Detalje u vezi ličnih podataka koje treba da date za registraciju i korišćenje sajta možete pronaći u Politici o zaštiti ličnih podataka i poverljivosti.

Korisnici sajta moraju da navedu svoja prava imena i stvarne informacije o sebi, kao i prave e-mail adrese. U slučaju promene e-mail adrese ili drugih podataka za kontakt, o kojima nismo blagovremeno obavešteni, sve poruke poslate na navedenu (e-mail) adresu će se smatrati uredno primljenim od strane korisnika.

Da bi sačuvali sigurnost i autentičnost Sajta, korisnici se korišćenjem Sajta slažu:

• da daju istinite, prave i tačne informacije o sebi, nemaju pravo da iznose lažne, neistinite ili netačne informacije, niti da otvaraju nalog za nekog osim sebe bez ovlašćenja;

• da ne koriste korisnička imena koja su diskriminatorna, nepristojna, pozivaju na versku ili rasnu mržnju ili nasilje ili koja su na drugi način u suprotnosti sa zakonom ili moralom;

• da ne koriste korisnička imena ili drugu sličnu identifikaciju, koja nije usko povezana sa pravim imenom korisnika, na koje oni nemaju prava i / ili za koje znaju ili bi trebalo da znaju da ekskluzivno pravo na njihovo korišćenje pripada drugim licima, na primer postojeći žigovi, nazivi grupa ili drugi;

• da ne otvaraju više od jednog ličnog naloga;

• u slučaju da im nalog bude ukinut zbog kršenja ovih Opštih uslova, neće otvoriti drugi nalog bez izričite dozvole administratora;

• da održavaju istinite, tačne i ažurne kontakt informacije;

• da čuvaju svoju lozinku ili drugi identifikacijski znak u tajnosti, i ni sa kim ne dele svoju lozinku, te da ne preduzimaju nikakve druge radnje koje mogu ugroziti sigurnost i/ili autentičnost njihovog računa. Imajte na umu da vas nikada ne bismo pitali za vašu lozinku;

• da nikome ne prenose svoj nalog, a da prethodno za to ne dobiju pismenu dozvolu administratora;

 

Ako korisnik odabere korisničko ime ili drugu sličnu identifikaciju za svoj profil, koju smatramo neprikladnom zbog kršenja Opštih uslova i odredbi, zadržavamo pravo da je uklonimo i/ili vratimo onu koju smatramo legalnom i/ili odgovarajućom (na primer, kada vlasnik žiga polaže pravo na korisničko ime koje neko koristi suprotno Opštim uslovima i odredbama).

Svaki korisnik snosi punu odgovornost za aktivnosti koje se izvode putem njegovog naloga. U slučaju da primetite kršenje bezbednosti ili neovlašćeno korišćenje vašeg naloga, odmah nas o tome obavestite.

Ne snosimo odgovornost za gubitke nastale usled neovlašćenog korišćenja vašeg naloga. Za kršenje ovih Opštih uslova i odredbi  i povrede prava ili legitimnih interesa trećih strana, moguće je da ćete biti odgovorni za štetu ili izgubljenu dobit usled tog kršenja.

 

       4. Smernice za zatvaranje naloga i uklanjanje sadržaja

Pod određenim okolnostima možemo ukinuti korisnikov pristup usluzi i/ ili ukinuti njegov/ njen nalog, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće slučajeve:

• kada se otkrije zloupotreba tuđeg naloga ili ličnih podataka,

• u slučaju lažnih podataka o registraciji na sajtu,

• u slučaju kršenja pravila ovih Opštih uslova i odredbi,

• u slučaju podsticanja mržnje ili diskriminacije na rasni, verski, etnički, seksualni, socijalni ili drugi znak

• postavljanje neprikladnog sadržaja,

• kršenje autorskih ili srodnih prava i/ili druge intelektualne ili industrijske svojine,

• u drugim slučajevima, u kojima je vođenje naloga nekompatibilno sa našim vrednostima ili legitimnim interesima.

 

Zadržavamo pravo da odlučimo da li sadržaj krši ove Opšte uslove i odredbe, a posebno Pravila zajednice. Možemo u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja i po sopstvenom nahođenju, ukloniti takav sadržaj i/ili ukinuti korisnički nalog zbog postavljanja takvog materijala kršeći trenutne Opšte uslove i odredbe.

 

 1. Funkcije i usluge koje pruža sajt

 

 1. Usluge i funkcionalnosti koje nudi sajt

Klijenti i posetioci mogu iskoristiti sve usluge, funkcije, sisteme itd. koji se nalaze na sajtu, ako imaju njihov pristup.

Sve usluge koje pružaju Platforme su besplatne. Zadržavamo svoja prava da sve ili bilo koji deo pruženih usluga bude plaćen, o čemu ćemo blagovremeno obavestiti registrovane korisnike.

Partneri ne snose nikakvu odgovornost za pravilno funkcionisanje platformi za objavljeni sadržaj na njima, niti za postupke i nepostupanje od strane trećih strana, uključujući i korisnike.

 

 1. Pravila objavljivanja sadržaja. Ograničenja

 

 1. Pravila objavljivanja sadržaja

Svaki korisnik, osim posetilaca, ima pravo objavljivanja sadržaja u skladu sa zahtevima važećih Opštih uslova i odredbi i važećeg zakona.

Imamo pravo, ali ne i obavezu, da u bilo koje vreme nadgledamo sadržaj na sajtu i mikrosajtovima, uključujući sva ćaskanja i forume, u skladu sa trenutnim Opštim uslovima i odredbama i svim operativnim pravilima, koja smo utvrdili, kao i usaglašenost sa zahtevima važećeg zakona. Bez ograničavanja gore navedenog, imamo pravo, ali ne i obavezu, da uklonimo bilo koji materijal za koji smatramo da krši Opšte uslove i odredbe ili važeći zakon ili je na drugi način neprikladan.

 

 1. Ograničenja objavljivanja sadržaja

Korisnici se izričito, neopozivo i bezuslovno slažu da zadržavamo pravo da odbijemo objavljivanje ili uklonimo bilo koji sadržaj sa sajta, što je po našem mišljenju protivno važećim zakonima, moralu, etičkim kodeksima i/ili drugim stavovima i načelima, koje podržavaju partneri.

Imamo pravo da odbijemo objavljivanje ili da sa sajta uklonimo sva obaveštenja, oglase ili bilo koje druge informacije ili reklamni sadržaj koji nisu kompatibilni sa ciljevima sajtova.

U gore navedenim slučajevima korisnici, uključujući mentore, nemaju, i neće imati nikakve zahteve ili prava na naknadu štete ili izgubljenu dobit.

Korisnici i poslovni korisnici odgovorni su za bilo kakvu štetu koju pretrpe partneri, njihovi zaposleni ili izvođači u vezi sa objavljivanjem sadržaja koji ne ispunjava zahteve ovih Opštih uslova i odredbi, uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja trećih strana, sudske, administrativne ili administrativno-kaznene mere i postupke itd.

 

 1. Izmene funkcija i/ili usluga

Imamo pravo u bilo kom trenutku da promenimo ili ukinemo bilo koji aspekt ili funkciju sajta. Nadalje, prema sopstvenom nahođenju, možemo zaustaviti cirkulaciju bilo koje informacije, promeniti ili ukloniti bilo koji način prenosa, i možemo preduzeti sve i bilo kakve promene, modifikacije, dopune, zaustavljanja, ukidanja i druge radnje sa sadržajem, funkcijama, uslugama i drugim funkcijama sajta ili njegovog dela.

 

 

 

 1. Pravila zajednice

 

Dajemo sve od sebe da održimo bezbednost Sajta, ali nažalost ne možemo to garantovati bez vaše pomoći. Potrebna nam je pomoć korisnika da bi veb lokacije (sajtovi) bile pouzdane i bezbedne, pa su u tom pogledu korisnici dužni da poštuju sledeća Pravila zajednice:

 

 • ne objavljivati neovlašćene komercijalne poruke (neželjenu poštu) na sajtu;
 • ne prikupljati sadržaj ili informacije koristeći automatizovana sredstva (kao što su botovi, roboti, pauci ili strugači itd.) bez prethodne dozvole NTC-a;
 • ne učestvovati u ilegalnom marketingu, finansijskim piramidama itd.;
 • ne otpremati viruse ili druge zlonamerne kodove;
 • ne zahtevati podatke za prijavljivanje ili pristup podacima na račune drugih ljudi;
 • ne maltretirati, zastrašivati ili vršiti psihološki ili drugi pritisak na drugog korisnika;
 • ne objavljivati sadržaj koji otkriva ili poziva na nasilje, diskriminaciju, mržnju, pretnju životu i zdravlju trećih osoba, pornografske ili vulgarne prirode ili bilo čega što je u suprotnosti sa zakonom ili moralom;
 • ne objavljivati informacije ili reklamne sadržaje koji su u suprotnosti sa zahtevima važećeg zakona i ovih Opštih uslova i odredbi;
 • ne koristiti sajt za bilo kakve nezakonite ili nepropisne aktivnosti
 • ne preduzimati radnje koje bi mogle naštetiti pravilnom funkcionisanju ili izgledu sajtova, kao i imidžu, ugledu ili drugim pravima i legitimnim interesima partnera i drugih korisnika sajta, posebno poslovnih korisnika;
 • ne olakšavati i ne podsticati bilo kakva kršenja Opštih uslova i odredbi;
 • pridržavati se Opštih uslova i odredbi i svih važećih zakona;

 

Iako pružamo pravila za ponašanje korisnika, ne kontrolišemo njihove radnje i nismo odgovorni za sadržaj ili informacije koje korisnici objavljuju na sajtu. Ne snosimo odgovornost za bilo kakav uvredljiv, neprikladan, nepristojan, nezakonit ili na drugi način neprikladan sadržaj ili informacije na koje možete naići na sajtu. Ne snosimo odgovornost za ponašanje korisnika bilo na mreži ili van mreže.

 

 1. Poverljivost, čuvanje i pristup informacijama

 

 1. Javne komunikacije

Korisnici se izričito slažu da sve rasprave, komentari i / ili druge poruke, objavljeni sadržaj ili komunikacija predstavljaju javnu komunikaciju. Nemamo kontrolu nad sadržajem, porukama ili informacijama pronađenim u zajednici i prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi sa zajednicom, korisnicima i trećim stranama za bilo kakve posledice proistekle iz učešća korisnika u zajednici, uključujući bilo kakve moguće neprikladne sadržaje. Svaka komunikacija koju korisnik objavi na sajtu (bilo u četovima, diskusionim grupama, oglasnim pločama ili na neki drugi način) smatra se nepoverljivom. Ako su određene veb stranice na sajtu poverljive, ta će činjenica biti navedena na tim stranicama.

 

 1. Automatska sredstva za prikupljanje i obradu podataka

U svrhu pružanja i poboljšanja naših i korisničkih usluga koristimo ili bismo mogli da koristimo sledeća automatska sredstva za prikupljanje podataka, koja se nazivaju „Non-PII“ ili podaci koji nisu lični:

• privremeni i trajni „kolačići“,

• „cookies“ („kolačići“) ovlašćeni od trećih strana,

• veb „beacons“- i

• IP adresa,

• vrsta pregledača,

• Internet provajder (ISP),

• jedinstveni identifikacioni broj uređaja, operativnog sistema i geografske širine / dužine (za korisnike naših usluga putem mobilnih uređaja),

• drugi metodi prikupljanja podataka.

Sledeći podaci mogu biti potrebni za praćenje ponašanja korisnika, za beleženje poseta i upotrebu sajta ili njenih mikrosajtova.

 

 1. Skladištenje i pristup informacijama

Posetom sajtu ili njenom mikrosajtu, uključujući prosleđivanje putem direktne veze, kao i bilo kojom upotrebom proizvoda, softvera, podataka, kanala i / ili drugih karakteristika ili usluga, koje sajt pruža, sa ili putem internet stranice sajta, korisnici nam daju izričitu i bezuslovnu saglasnost za čuvanje informacija ili pristup informacijama uskladištenim u terminalu korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na automatska sredstva za prikupljanje i obradu podataka prema tački 2 gore.

Svaki korisnik može izričito odbiti skladištenje ili pristup informacijama, au ovom slučaju treba uzeti u obzir mogućnost odbijanja pristupa sajtu. Za pitanja u vezi sa podacima koji se čuvaju u terminalu korisnika, ne ustručavajte se da nas kontaktirate na sledeću e-adresu: questour@bg-guide.org.

 

 

 

 1.  Politika zaštite autorskih i srodnih prava i druge intelektualne i industrijske svojine. Uslovi za objavljivanje i korišćenje sadržaja. Ugovor o licenci

 

Zaštitu autorskih i srodnih prava i drugih prava intelektualne i industrijske svojine postavljamo kao naš prioritet, u skladu sa važećim zakonom i etičkim standardima.

 

1. Intelektualna i industrijska svojina partnera

Izrađujemo, održavamo i razvijamo sajt i njegove mikrosajtove stvaranjem softverskog koda, dizajna, grafičkog dizajna, naučnih, audiovizuelnih, fotografskih, umetničkih dela, objavljenih vesti i drugih informativnih sadržaja, kreiranih baza podataka, prevoda sadržaja itd. Dogovaramo prava nad tim proizvodima sa relevantnim autorima ili programerima i vlasnici smo autorskih prava u izboru, koordinaciji i uređenju sadržaja na sajtu, kao i postojeće baze podataka. Zadržavamo pravo da preduzmemo bilo kakve mere radi zaštite ovih prava od neovlašćenih radnji trećih lica.

Za sve treće strane, uključujući korisnike sajta, sve što se nalazi na sajtu i na mikrosajtovima smatraće se imovinom sa ekskluzivnim pravom intelektualne i/ili industrijske svojine partnera i/ili povezanih lica, osim ako nije drugačije naznačeno ili je evidentno iz okolnosti da ta druga lica imaju prava nad ovim predmetima. Eksplicitno pravo intelektualne i/ili industrijske svojine, zaštićeno prethodnom rečenicom, uključuje i programski kod sajta i mikrosajtova, kao i dizajn, grafički izgled, sve naučne, audiovizuelne, fotografske i druge radove, vesti i drugi informativni sadržaj, baze podataka , prevode sadržaja, robnih marki, logotipa, naziva, patenata, geografskih oznaka i uputstava itd. objekata autorskog i srodnih prava, kao i bilo koje druge vrste intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva. Od nas se ne traži da ukažemo i označimo da li je određeni sadržaj zaštićen autorskim pravima ili zaštitnim znakom, a u nedostatku naznaka smatrat će se da sadržaj podleže takvim pravima.

Strogo je zabranjeno svako kopiranje, korišćenje, distribucija, prenos i ponovni prenos, postavljanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, komercijalna upotreba ili bilo koja druga modifikacija ili upotreba bilo kog dela sajtova ili bilo kog od mikrosajtova bez našeg izričitog pisanog pristanka. Korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, učestvuje u prenosu ili prodaji, stvara izvedena dela niti na bilo koji način eksploatiše bilo koji sadržaj ili njegove delove.

U slučajevima strogo navedenim u Zakonu o autorskim pravima i srodnim pravima („Zakon o autorskom i srodnim pravima“), korisnik može preuzeti, kopirati, odštampati i na drugi način koristiti materijale ili sadržaj sa sajtova za njegovu ličnu upotrebu. Ako je dozvoljeno kopiranje, distribucija ili objavljivanje materijala zaštićenog autorskim pravima, neće se vršiti promene u tekstu ili drugom sadržaju, a sajtovi će biti obavezno navedeni kao izvor, a partneri kao nosioci autorskih prava. Korisnik potvrđuje/ slaže se da ne stiče nikakva vlasnička prava preuzimanjem materijala zaštićenog autorskim pravima.

Svako kršenje ove politike može rezultirati kršenjem autorskih prava, žiga ili drugim povredama intelektualne ili industrijske svojine, što će biti procesuirano svim pravnim sredstvima i može dovesti do nepovoljnih pravnih posledica po bilo kog prekršioca, bilo korisnika ili treće strane.

Zaštitni žigovi na sajtu koji su u vlasništvu ili kojima se upravlja od strane sajta vlasništvo su partnera, osim ako nemamo pravo da ih koristimo po drugom pravnom osnovu.

 

 1.  Intelektualna i industrijska svojina korisnika i trećih strana

Pored korišćenog sadržaja autora, sajt omogućava korisnicima da objavljuju (postavljaju) sadržaj, uključujući komentare. U ovom slučaju, sajt deluje kao platforma sadržaja koju pružaju treće strane i korisnici, a da nisu nosioci autorskih ili srodnih prava, osim ako je to izričito navedeno.

Svi zaštitni znakovi, geografske oznake, kreacije, uključujući pesme, logotipe itd., koje su objavili korisnici sajta ili mikrosajtova, smatraju se isključivim vlasništvom osoba koje su ih objavile, osim ako nije drugačije naznačeno ili ako postoje okolnosti koje pokazuje da druga lica imaju prava na ove stavke.

Sajt može sadržati linkove do veb sajtova trećih strana koje održavaju drugi dobavljači sadržaja. Ovi linkovi su dati samo radi vaše udobnosti i ne prihvatamo obaveze u pogledu sadržaja ili tačnosti ovih materijala.

 

 1.  Objavljivanje sadržaja od strane korisnika

Korisnici ne mogu objavljivati materijal zaštićen autorskim ili srodnim pravima, žig ili drugo pravo intelektualne i/ili industrijske svojine bez izričitog dopuštenja odgovarajućeg nosioca autorskog prava ili bez takvog objavljivanja koje je dozvoljeno važećim zakonodavstvom. U slučaju da objavljuju nečiji sadržaj u skladu sa važećim zakonom, korisnici izričito naznačuju relevantne autore ili druge nosioce autorskih prava.

Korisnik snosi svu odgovornost u slučaju zloupotrebe ili povrede autorskih ili srodnih prava, žiga ili drugog prava intelektualne i/ili industrijske svojine i snosi sve štetne posledice takve zloupotrebe ili povrede u skladu sa važećim zakonom.

 

 1. Davanje prava. Ugovor o licenci

 

 1. Davanje neisključivih (neekskluzivnih) prava

Ukoliko je korisnik nosilac autorskog ili srodnog prava ili drugog prava intelektualne ili industrijske svojine nad određenim sadržajem objavljenim na sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotografije, video klipove, članke, muzička dela i druge predmete, svojim objavljivanjem na sajtu, korisnik nam pruža neisključivo, bez naknade, trajno i neopozivo pravo na korišćenje, reprodukovanje, modifikovanje, prilagođavanje, izmenu, objavljivanje, uređivanje, prevod, distribuciju, prezentaciju ili na drugi način korišćenje ovog sadržaja ili samog predmeta lii kao deo drugih dela u bilo kom obliku, putem bilo kog medija ili tehnologije, bez teritorijalnih ili vremenskih ograničenja, kao i za prenos ovih prava na druge vlasnike licence.

 

 1. Davanje neisključivih (neekskluzivnih) prava drugim korisnicima

Objavljivanjem bilo kakvog sadržaja sajtu, korisnik daje bilo kom drugom korisniku pravo pristupa, pregledavanja ili reprodukcije materijala sa ovim sadržajem za njegovu/njenu ličnu upotrebu.

Korisnici koji pretražuju, čitaju ili slušaju online ili na drugi način koriste slike, tekst, zvuk i drugi sadržaj sa ovog sajta, izričito, neopozivo i bezuslovno pristaju da koriste ovaj sadržaj samo u nekomercijalne svrhe. Korisnici ne smeju koristiti u komercijalne ili bilo koje druge komercijalne svrhe bilo koji sadržaj koji su objavili drugi korisnici bez prethodnog dobijanja njihove izričite pismene saglasnosti. Pojedinačni ili poslovni korisnici, posetioci ili treće strane nemaju pravo da preuzimaju, snimaju, čuvaju ili na bilo koji način koriste tekstove, fotografije itd. dela objavljena na sajtu bez prethodnog izričitog pisanog pristanka odgovarajućeg nosioca prava.

 

 1.  Podnošenje zahteva za kršenje autorskih ili srodnih prava ili drugih prava intelektualne i/ili industrijske svojine

Ako korisnik ili treće lice ima mišljenje da sadržaj objavljen na sajtovima ili mikrosajtu krši njegova autorska ili srodna prava ili druga prava intelektualne i/ili industrijske svojine, treba da nam se obrati za pomoć i da nam dostavi sledeće dokumente i informacije:

 • identifikaciju i tačnu lokaciju (link) ka sajtu ili mikrosajtu, gde je sadržaj postavljen u vezi sa kojim tvrdi da je njegovo autorsko ili srodno pravo narušeno,
 • pisanu deklaraciju da objavljeni sadržaj na sajtu ili mikrosajtu krši njegova autorska ili srodna prava ili druga prava intelektualne i/ili industrijske svojine, kao i opis tačnog kršenja ili zloupotrebe,
 • pisane ili druge dokaze koji potkrepljuju njegovu tvrdnju,
 • javni tumač je overio deklaraciju da su gore navedene informacije tačne i da ste nosilac autorskih prava ili da ste ovlašćeni da postupate u ime nosioca autorskih prava,
 • deklaraciju koja bi pokrila sve troškove i moguće naknade ako se utvrdi da do navodnog prekršaja nije došlo,
 • Vaše ime i kontakt informacije kao što su broj telefona ili poštanska adresa.

Svi ovi dokumenti moraju biti adresirani i poslati na gore navedene adrese na korespondenciju. U razumnom vremenskom periodu nakon prijema odgovarajuće dokumentacije izvršićemo proveru i u zavisnosti od njenog ishoda preduzećemo odgovarajuće mere, kao što su:

 • prihvatićemo podneti zahtev i prekinuti objavljivanje sadržaja na Sajtu ili
 • odbacićemo zahtev.

Korisnici i treća lica se slažu, izričito, neopozivo i bezuslovno, da je, budući da nemamo nikakvu nadležnost ili ovlašćenja, inspekcija pod prethodnom kaznom samo u unutrašnje svrhe i u cilju sprečavanja mogućih kršenja autorskih ili srodnih prava ili drugih prava intelektualne i/ili industrijske svojine. Mi nismo odgovorni za ishod inspekcije, bez obzira da li ovaj rezultat odgovara objektivnoj istini.

Ukoliko su, uprkos našoj želji da objavimo samo autorski sadržaj, partneri ili njihovi zaposleni ili izvođači radova objavili ili dozvolili objavljivanje teksta ili drugog sadržaja na sajtu koji krši, direktno ili indirektno, postojeća autorska ili srodna prava ili druga prava intelektualne svojine, žrtve se izričito slažu da takvo kršenje nije bilo namerno, a mi nismo odgovorni za kršenje. Kada se utvrdi takav prekršaj, uključujući i signal poslat od zainteresovane osobe, izbrisaćemo sadržaj o kojem je reč sa sajta. Svi zahtevi za naknadu štete kao rezultat takvog prekršaja su isključeni.

U slučaju da utvrdimo kršenje autorskih ili srodnih prava ili drugih prava intelektualne i/ili industrijske svojine od korisnika sajta, korisnik je u potpunosti i lično odgovoran u skladu sa važećim zakonom. U ovom slučaju imamo pravo da obavestimo nadležne organe za odbranu takvih prava.

Svaki korisnik koji je prekršio autorska ili srodna prava ili druga prava intelektualne i/ili industrijske svojine i mi to utvrdimo, dužan je da time zaduži partnere, kao i njihove menadžere, direktore, zaposlene, agente ili partnere za svu štetu koju je pretrpeo ovaj drugi, uključujući gubitak profita, narušen takvim kršenjem. Zadržavamo pravo da prekinemo korišćenje sajta od strane svakog korisnika koji krši ili koji je razumno osumnjičen za kršenje autorskih ili srodnih prava, ili drugih prava intelektualne i industrijske svojine trećih strana.

 

 1. Odgovornost

 

 1. Opšta klauzula

Korisnik se slaže eksplicitno, neopozivo i bezuslovno da je korišćenje sajta i mikrosajta na sopstvenu odgovornost. Partneri, njihovi zaposleni, agenti, trgovci, dobavljači ili bilo ko ne može da garantuje da će sajt uvek biti bezbedan, operativan i da neće biti grešaka, niti mogu da garantuju da će sajt raditi bez prekida, kašnjenja ili nesavršenosti, kao ni za rezultate korišćenja sajta ili bilo kog mikrosajta, ali ni tačnosti, pouzdanosti ili sadržaja bilo kakvih informacija, funkcionalnosti, usluga, itd., koje pruža preko sajta ili mikrosajta.

Pristup sajtu i mikrosajtima je obezbeđen "kakav jeste" i "kakav je dostupan". Partneri i posebno NTC (Nacionalni turistički klaster) nisu odgovorni za bilo kakve zahteve, eksplicitne ili one koji se pretpostavljaju, u vezi sa radom sajtova i mogućnostima za njihovo korišćenje u celini ili u određene svrhe.

 1. Odgovornost za funkcionisanje sajta

Korisnici prihvataju i priznaju da, iako je internet bezbedno okruženje, ponekad postoje prekidi u pruženim uslugama ili funkcionalnostima, koji su van kontrole partnera. Partneri nisu odgovorni za podatke izgubljene u prenosu informacija na internetu, kao ni za druge štete nastale iz razloga koji su van naše kontrole. Iako je ključni cilj partnera da sajt bude dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, on može biti nedostupan na određeno vreme, iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kolaps sistema, napade hakera, rutinsko održavanje i drugo. Slažete se naravno da, zbog raznih okolnosti, pristup sajtu može biti prekinut ili obustavljen.

 1. Odgovornost za sadržaj koji je objavio korisnik ili treća strana

Partneri nemaju uredničku kontrolu nad distribuiranim sadržajem na način na koji su javne biblioteke, knjižare ili kiosci odgovorni u odnosu na sadržaj distribucije štampe sa kojom se angažuju. Nismo u obavezi da pratimo informacije koje korisnici skladište, prenose ili čine dostupnim kada im pružamo usluge ili funkcije, niti smo dužni da tražimo činjenice ili okolnosti koje ukazuju na izvršenje nezakonitih aktivnosti. Partneri nisu odgovorni za informacije, komentare, sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotografije, video zapise, tekst, muziku, grafiku itd., koje su korisnici ili treća lica objavili na sajtu.

Korisnici snose isključivu odgovornost za sadržaj, poruke ili informacije koje postavljaju, kao i aktivnosti koje sprovode, uključujući, ali ne ograničavajući se na zloupotrebu tuđih ličnih podataka, kršenje autorskih prava i srodnih prava, kao i na kršenje prava intelektualne i/ili industrijske svojine, činjenje krivičnih dela, itd.

U slučaju da bilo koji od sajtova pretrpi bilo kakvu štetu kao rezultat povrede Opštih uslova i odredbi, važećeg zakona ili bilo kog drugog propisa od strane korisnika i/ili treće strane, prekršilac je dužan da partnerima nadoknadi svu pretrpljenu štetu i izgubljenu zaradu kao rezultat naznačenog neispunjavanja.

 

 1. Odgovornost prilikom ulaska u ugovorne odnose sa drugim korisnicima sajta

Korisnik razume i slaže se da je on taj koji komunicira sa drugim korisnicima sajta ili mikrosajta, odnosno da se mogući ugovorni ili predugovorni odnosi pojavljuju direktno između korisnika. U tom kontekstu, partneri obezbeđuju samo platformu koja olakšava komunikaciju između strana, ali ne učestvuju i ne utiču ni na koji način na njihove odnose. Partneri ne garantuju nikakve okolnosti vezane za pravni status drugih korisnika, njihovu pouzdanost i ispravnost, solventnost ili druge okolnosti od značaja za ulazak u ugovorne odnose.

Korisnici, uključujući poslovne korisnike, oslobađaju partnere od bilo kakve odgovornosti povezane sa dogovorom realizovanim preko sajta, uključujući bilo kakvu radnju ili neuspeh u delovanju od strane korisnika ili poslovnog korisnika, kao ni nepoštovanje važećeg zakona, važećih Opštih uslova i/ili odredbi sajta.

Korisnici se slažu da štite i zaduže partnere, njihove partnere i njihove direktore, zaposlene i agente iz i protiv svih zahteva, sudskih ili administrativnih postupaka koji proističu iz ili u vezi sa njihovim korišćenjem sajta ili mikrosajta. Naknada po prethodnoj kazni pokriva takođe, ali nije ograničena na bilo kakve i sve gubitke, troškove i štetu (uključujući advokatske naknade i sudske troškove), kao ni na izgubljenu dobit.

 1. Obim odgovornosti

Partneri ne snose nikakvu odgovornost u vezi sa korisnicima ili bilo kojim trećim licima za bilo kakvu izgubljenu dobit ili neku drugu indirektnu, posledičnu, posebnu, ili slučajnu štetu prouzrokovanu korišćenjem sajta ili mikrosajta, čak i ako se takva šteta može unapred predvideti. Naša ukupna odgovornost nastala korišćenjem sajta ili mikrosajta neće premašiti BGN 500 (petsto leva).

 

 1. Dodatne odredbe

 

 1. Stupanje na snagu

Ovi Opšti uslovi i odredbe stupaju na snagu od trenutka objavljivanja na Sajtu.

 1. Numerisanje

Opšti uslovi su organizovani u sledeće odeljke:

• Odeljci – od I do XI, numerisani rimskim brojevima,

• Ukazivanje na relevantni odeljak, numerisan arapskim brojevima,

• Označavanje određenih nivoa rimskim slovima,

• Znakovi za nabrajanje ili crtice (-).

Neki od odeljaka (ponekad se nazivaju Smernice, ili druga slična imena) imaju relativnu autonomiju. Sa prikazom za bolju preglednost korisnici mogu biti preusmereni na relevantni odeljak Opštih odredbi i uslova, odvojen kao nezavisni dokument. Ipak, ovaj odeljak ostaje deo Opštih odredbi i uslova, koji se treba primeniti i protumačiti u celosti.

Za svaki novi odeljak numerisanje stavki i slova počinje ispočetka. Kada se referenca napravi, ističe se odgovarajući odeljak, stavka, slovo ili crta, a kada je referenca u okviru jednog sektora (odeljak, stavka ili slovo) smatra se da je referenca na odgovarajuću stavku, slovo, znak za nabrajanje/crtu u ovom sektoru.

 1. Pravni efekti naslova

Naslovi sektora su isključivo fokusirani na veću jasnoću i trebalo bi ih smatrati indikativnim.

 1. Izmene i dopune

Možemo po sopstvenom nahođenju razmotriti i promeniti, izmeniti ili dopuniti ove Opšte odredbe i uslove u bilo kom trenutku. Korišćenjem sajtova, funkcija i usluga koje oni pružaju, slažete se da budete vezani za ove izmene ili dopune Opštih odredbi i uslova.

Sve izmene i dopune Opštih odredbi i uslova stupaju na snagu u razumnom vremenskom periodu nakon objavljivanja na sajtovima. Nećemo Vas obaveštavati o promenama Opštih odredbi i uslova, Vaša odgovornost je da ih pratite. Svako korišćenje sajta od strane bilo kog korisnika nakon objavljivanja promene biće ocenjeno kao prihvatanje tih promena od strane korisnika.

 1. Eventualna nevažeća vrednost

U slučaju da je bilo koja odredba sadašnjih Opštih odredbi i uslova bude proglašena nevažećom ili storniranom, to neće dovesti do ništavnosti svih Opštih odredbi i uslova. U ovom slučaju, korisnici se slažu da zamene nevažeću odredbu važećom odredbom koja najbolje odgovara cilju sajta, s obzirom na pružene usluge. 

 1. Primenljiv zakon

Odnosi u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući zaštitu podataka o ličnosti, zaštitu autorskih prava i srodnih prava, zaštitu korisnika itd. Posebne oblasti su regulisane važećim bugarskim zakonom, ne računajući njegove odredbe o neusaglašenosti.

 1. Sporovi i nadležnosti

Svi sporovi između strana koji proističu iz korišćenja sajta i mikrosajta i njegovih usluga i funkcionalnosti, sa pogledom na narušavanje bezbednosti ličnih podataka, kršenje autorskih prava ili srodnih prava, prava intelektualne ili industrijske svojine, validnošću i primenom sadašnjih Opštih uslova i odredbi biće rešeni u duhu dobre volje, a u slučaju nemogućnosti sporovi će biti prosleđeni nadležnom sudu u Sofiji na donošenje odluke.

 1. Jezičke verzije

Ovi Opšti odredbe i uslovi se izlažu i usvajaju na bugarskom jeziku. Da biste pristupili jezičkoj verziji Opštih odredbi i uslova na bilo kom drugom jeziku, odaberite odgovarajuću jezičku verziju sajta, ili izaberite neku od dole navedenih veza:

 • Engleska verzija
 • Srpska verzija

U slučaju da Opšti uslovi i odredbe nisu dostupni na Vašem jeziku, bugarska verzija će se smatrati autoritativnom. U slučaju neusaglašenosti između različitih jezičkih verzija bugarski tekst će prevlađivati.

 1. Definicije

Ukoliko nije drugačije navedeno, uslovi korišćeni u ovim Opštim odredbama i uslovima imaće dole opisano značenje:

 1. Sajt/ Platforma

Sajt/ Platforma se odnosi na vebsajt www.questour-project.eu , kao i svi mikrosajti, lične ili grupne stranice, forumi, mikro-blogovi ili druge komponente, tehnološki, funkcionalno i sadržajno povezanim sa njima.

 1. Partneri

Nacionalni turistički klaster „Bulgarian guide“ („Bugarski vodič“), neprofitna organizacija, utvrđena zakonima Bugarske, sa sedištem u gradu Sofiji ("NTC").

ENECA- Asocijacija ekonomskih eksperata, neprofitno udruženje, utvrđeno zakonima Srbije, sa sedištem u gradu Nišu („ENECA“).

Opština Vraca, Bugarska

Za izbegavanje nepotrebnog ponavljanja u sadašnjim Opštim odredbama i uslovima kao sinonim gore navedenih organizacija je upotreba reči "mi", partneri, itd. U zavisnosti od konteksta, svako od ovih imena može da pokrije i relevantna pravna lica, kao i njegovog vlasnika, ili partnera, menadžera ili zaposlenog, agenta ili drugu povezanu osobu sa kojom su partneri u direktnom ekonomskom ili pravnom odnosu i čija prava i interesi mogu biti pogođeni aktivnostima partnera.

 1. Korisnik

Korisnik je svako fizičko ili pravno lice, civilno partnerstvo ili drugo udruženje, na primer Grupa, koja je registrovana na sajtu ili koristi namerno ili ne, sve ili deo funkcionalnosti sajta ili mikrosajta.

 1. Usluga

Usluga je bilo koja plaćena ili besplatna funkcionalnost, način komunikacije, interakcije ili druge aktivnosti, dostupna na sajtu, koju korisnik može da koristi, uključujući posetioca sajta.

 1. Sadržaj

Pod sadržajem u ovim Opštim uslovima podrazumeva se bilo koja publikacija partnera, uklj. njegovog podizvođača, zaposlenog, itd., korisnike ili treće strane sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, vesti, postove, status, fotografije, slike, video klipove, zvukove, druga dela, zaštitne znakove, logotipe, lične informacije, meta podatke itd.

 1. Kolačići

„Kolačići“ su tekstualne datoteke koje se čuvaju na hard disku (privremeno ili trajno) na Vašem računaru. Koriste se za identifikaciju, praćenje sesija i održavanje određenih informacija o korisnicima sajta, poput njihovih preferencija ili sadržaja njihove elektronske korpe za kupovinu. Ove datoteke (kolačići) mogu na Vaš računar plasirati treće strane, koje su naše pouzdane agencije za oglašavanje, u svrhe navedene u ovim Opštim uslovima. Podaci prikupljeni putem ovih datoteka su strogo anonimni. Ako želite, možete da izbrišete sve kolačiće koji se već nalaze na hard disku računara, tako što ćete pretražiti datoteke koje u svom imenu sadrže „cookie“ („kolačić“) i izbrisati ih. Takođe, u budućnosti možete da promenite opcije pregledača tako da može da blokira „kolačiće“. Imajte na umu da ako ih blokirate, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost naše veb stranice. Za više informacija (korišćenje i blokiranje) „kolačića“ posetite: allaboutcookies.org.

 1. Veb „beacons“

Veb „beacons“ se sastoje od male serije softverskog koda koji predstavlja grafički prikaz upita veb stranice ili e-pošte. Ovaj grafički simbol može biti vidljiv ili nevidljiv i često se stapa sa pozadinom veb stranice ili e-pošte. Veb „beacons“ mogu da se koriste u različite svrhe, uključujući: prijavljivanje prometa na sajtu, brojanje pojedinačnih posetilaca, revizija i izveštaji oglašavanja i personalizaciju. Veb „beacons“ koje mi koristimo prikupljaju samo anonimne podatke.