AKADEMIJA

Tematski kursevi obuke imaju za cilj izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana iz pograničnog regiona za kapitalizaciju zajedničkih turističkih usluga i proizvoda. Treninzi se fokusiraju na metode za održivu valorizaciju postojećeg i neistraženog prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa, uklj. održivi menadžment turizma i marketing.

Nakon uspešnog polaganja zasebnog modula i polaganja testa sa stopom uspeha preko 60%, dobićete onlajn sertifikat za položen modul za obuku.

Upišite se na Akademiju KuesTour!