Generator poslovnih modela

za održivo korišćenje potencijalnih resursa prirodnog i kulturnog nasleđa u pograničnom regionu kroz učeće lokalnih zainteresovanih strana