Академия

В този раздел можете да се запишете в няколко тематични курса за обучение, свързани с българо-сръбския трансграничен регион.

Тематичните курсове за обучение имат за цел да изградят капацитета на заинтересовани страни от граничния регион за капитализиране на общите туристически услуги и продукти. Обученията са фокусирани върху методи за устойчива валоризация на съществуващото и неизследвано природно, културно и историческо наследство, вкл. устойчиво управление на туризма, и маркетинг. Обученията за разделени в 6 модула като всеки от тях съдържа по 2 теми.

След успешно преминаване на отделен модул и полагане на теста с успеваемост над 60% ще получите онлайн сертификат за преминатия модул на обучение.

Запишете се в Академията QuesTour!