За нас

Проектът

Проект QuesTour цели повишаване важността на неизследваните туристически културно-исторически маршрути и ресурси в трансграничния регион България-Сърбия, подобряване на туристическите обекти и насърчаване на устойчивия туризъм. Фокусът е върху повишаване участието на общността и ангажираност към устойчивото използване на трансграничните природни, културни и исторически ресурси. Той търси начини за валоризиране и подобряване на туристическия опит чрез пилотни инициативи, ангажиране на местните общности и туристическите ресурси. Събраните данни след проучване за интересуващия регион показват, че той е по-малко популярен сред туристите от други региони в двете страни. Проектът стартира през април 2020 г. и ще продължи до юли 2021 г. Изпълнява се чрез партньорство между Национален туристически клъстер „Български пътеводител“ (България), ENECA - Асоциация на икономическите експерти (Сърбия) и Община Враца (България). QuesTour се финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България-Сърбия 2014-2020.

 

Брошура

Целите

Основна цел на проекта

 • Насърчаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.

Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион;
 • Насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси;
 • Укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности;
 • Създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии

 

Дейностите

 • Генератор на Бизнес Модели (ГБМ) за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион, чрез включването на местни заинтересовани страни
 • Quest Tours – иновативнo популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион
 • Изграждане на онлайн платформа – „www.QuesTour-project.eu“ и мобилно приложение
 • Онлайн обучения за устойчиво управление на туризма
 • Уъркшоп „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”
 • Състезание по разработване "QuesTour” за младежи; Фестивал “QuesTour”

 

Партньорството

е водещ партньор по проекта. Сдружението е туристическа организация, фокусирана към устойчиво развитие на специализирани видове туризъм, включително културно наследство и културен туризъм, устойчиво туристическо развитие и насърчаване на предприемачеството в туристическия сектор. Мисията му е свързана с предоставянето на обогатяващо туристическо изживяване на “търсещите” туриисти и с подкрепата на устойчивото развитие на свързаните с туризма малки и средни предприятия чрез прилагане на иновативни подходи за предоставяне на туристически услуги и пакети. НТК реализира няколко международни туристически проекта и дейности, включително цифровизация на туристическите услуги.

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“
България, 1404 гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Ген. Кирил Ботев, бл. 26Е

е местно НПО от Ниш, Сърбия с повече от 10 годишна история в подкрепа на младежкото предприемачество и устойчивото икономическо развитие. Опитът и компетентностите на ЕНЕКА включват разработване на бизнес планове и стратегии, бизнес образование и професионални обучения. От създаването си досега са изпълнени множество проекти за насърчаване на заетостта и подпомагане на предприемачеството в помощ на много хора да осигурят икономическа независимост за себе си и семействата си. ЕНЕКА е подкрепила над 1500 малки предприятия и над 3000 семейства в Сърбия и Косово. Чрез различни програми е указана специална подкрепа на различни уязвими групи: младежи и жени, бежанци, бездомни, роми, самотни родители, други.

ЕНЕКА
Сърбия, 18000 гр. Ниш, ул. Наде Томиц 16/1

е разположена в Северозападна България. Обхваща 23 населени места – общински и областен център на Враца и 22 села. Разположен в подножието на Врачанския Балкан, градът произхожда от богато тракийско селище. Първите следи датират от епохата на Неолита, а първите заселници в района са от тракийското племе Трибали. Днес, Враца е голям административен, икономически и културен център с богата история. Природните забележителности и културно-исторически символи на града и региона го превръщат в уникална и желана туристическа дестинация за любителите на планините, алпинизма, пара- и делтапланеризма, спелеологията, приключенията, културно-историческа, религиозни, фестивални, селски, еко и бизнес туризъм. Враца е отправна точка към много пещери, водопади и интересни скални образувания.

Община Враца
България, 3000 гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6

 

Бюлетин