МОДУЛ 2: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСПЕШНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Модул 2 има за цел да представи различни възможности за създаване на успешни туристически продукти, базирани на културното и природно наследство в трансграничния регион. Състои се от две подтеми: ТЕМА 1: „Разработване на туристически пакети въз основа на съществуващите природни и културни ресурси на трансграничния регион“ и Тема 2: „QuestTour като инициатива за промотиране на устойчивото използване на туристическите ресурси в трансграничния регион“.